Tarieven

Acupressuur:
70 euro per behandeling

Bowentherapie:
70 euro per behandeling

Orthomoleculaire geneeskunde:
Eerste consult: 120 euro
Vervolgconsult: 70 euro
Kort consult: 45 euro

Behandeltraject endometriose:
7 consulten binnen 3 maanden: 400 euro

Alle geleverde zorg is vrijgesteld van BTW.

Betaling is ter plekke contant of per PIN.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering voor alternatieve zorg. Controleer je polisvoorwaarden of kijk op de Zorgwijzer.
Of, en hoeveel, er wordt vergoed bepaalt je verzekering. Kies dus je verzekering zorgvuldig.

Is vergoeding erg belangrijk voor je, neem dan contact met je verzekering op om het zeker te weten:
Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en opgenomen in het kwaliteitsregister Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en de Zorgzoeker van verzekeringsmaatschappij VGZ.

Praktijkcode: 90062655

AGB code: 90/103275